*?? Je úžasné držet v ruce něco na čem jste tvrdě pracovali a to sami.Každá prác…


*??
Je úžasné držet v ruce něco na čem jste tvrdě pracovali a to sami.Každá práce se dříve nebo později vrátí a ať už je to ve směru vlastní spokojenosti, peněz či v odrazu druhých.❤️
Chtěla bych říct to, že všechno má svůj čas.Nelze chtít hned na začátku těžit nějaké zisky, které jsou nereálné a to opět v jakémkoliv směru.?‍♀️
Mějte sny a plány, ale především odvahu je realizovat.?
*??
It’s amazing to hold something in your hand that you worked hard for yourself.Every job will return sooner or later, and whether it is in the direction of self-satisfaction, money or the reflection of others.❤️
I would say that everything has its own time.You may not want to take any profits right from the start, which are unrealistic, again in any direction.?♀️
Keep your dreams and plans, but above all the courage to implement them.?Source

Bette

My name is Bette. I'm a 34 year old female from Turkey. My occupation is a website designer and I work from a home office. I have struggled with my weight since puberty. Still figuring out.

You may also like...